Osnove grafičkog dizajna

(0 review)
551.00KM 331.00KM
Graphic-_Design

OSNOVE GRAFIČKOG DIZAJNA


REDOVNO ILI VANREDNO POLOŽI I JAVNO PRIZNATI CERTIFIKAT PREUZMI


 

Za 12 sedmice steknite javno priznati certifikat o osnovama grafičkog dizajna.
Razlikujte se od ostalih na tržištu rada i budite konkurentniji.

U posljednjih 15 godina, grafički dizajn je grana industrije koja je uz IT sektor doživjela nevjerovatnu ekspanziju. Danas je postalo skoro nezamislivo da svaki proizvod, svaka kompanija, svaki događaj ne bude popraćen i vizuelno. Za realizaciju toga najčešće se koriste alati iz Adobe kolekcije, Photoshop, Illustrator i InDesign.

Kroz ovu edukaciju će biti objašnjeni osnovni principi i elementi grafičkog dizajna kao što psihologija boja, vizuelni identitet, priprema za štampanje i web, tipografija… Naravno, polaznici edukacije će imati priliku da se okušaju i u praktičnom radu kao što je retuširanje fotografija, kreiranje vektorskih elemenata te izrada brošura koristeći alate iz Adobe kolekcije.

Na osnovu nivoa poznavanja rada u spomenutim softverskim alatima i razloga pohađanja edukacije, polaznicima će biti dodijeljen praktični zadatak. Ukoliko polaznik ne bude mogao sam definisati zadatak, isti će mu biti dodijeljen od strane predavača. Zadatak se radi samostalno, van termina nastave, uz konsultacije sa predavačem po potrebi. Za uspješno okončanje edukacije potrebno je završiti i prezentovati praktični zadatak.

Po završetku edukacije, polaznicima koji budu prisustvovali na više od pola predavanja i koji uspječno završe praktični zadatak će biti dodijeljeni certifikati o uspješnom pohađanju iste.

Očekivanja i ciljevi:

Od polaznika se ne očekuje nikakvo prethodno znanje o grafičkom dizajnu. Dovoljna je motivacija i želja za učenjem.
Cilj edukacije je osposobiti polaznike za samostalan rad u Adobe alatima, naučiti ih osnovnim principima i praksama grafičkog dizajna te dati im dobru podlogu za dalje napredovanje.

 

 


Konkurs za upis

Karakteristike programa

  • Trajanje: 72 sata

   – I modul Adobe ilustrator, 24 sata;
   – II modul Adobe InDesign, 24 sata;
   – III modul Adobe Photoshop, 24 sata;
  •  Sedmični fond sati: 6
  • Minimalni prag prolaznosti po modulu: 60%
  • Broj polaznika u grupi: 10
  • Mjesečna cijena: 275,00 KM.
 • Status programa AKTIVAN
551.00KM 331.00KM