Engleski jezik za djecu

Septembar 23, 2019

Poštovani roditelji

U skladu sa godišnjim programom rada za školsku 2019/20 godinu, specijalizirani program iz engleskog jezika u prvom poludištvu počinje 01. oktobra i traje do 31. decembra tekuće godine. U drugom polugodištvu program počinje 3. februara i trajat će do 31. maja 2020. godine.

Program će relizovati Jelena Ostojić profesor engleskog jezika, sa višegodišnjim iskustvom u radu kao nastavnik, učitelj i vrtićki odgajatelj u radu sa djecom na engleskom jeziku, dva puta sedmično, u trajanju od po 30 minuta. 

Djeca će biti podijeljena u optimalne grupe, a izvršit će se i testiranje djece koja su u predhodnoj školskoj godini imala engleski jezik, kako bi se odredilo kojem stepenu pripadaju.

Radne knjige i sveske će biti kolektivno nabavljene po cijeni koja će biti naknadno određena.

Prijave djece se primaju do početka programa uz predhodno dostavljenu saglasnost za učešće djeteta u programu realizacije engleskog jezika.

Obrazac saglasnosti može preuzeti u objektu ili iz priloga ovog teksta.

Roditelj će na svoj korisnički nalog dobiti račun dodatnih usluga na iznos od 140,00 KM (U skladu sa Odlukom o cijenama usluga za tekuću školsku godinu), a plaćanje se vrši mjesečno u iznosu od 20,00 KM uz obavezan upis poziva na broj koji će biti naveden na računu.

 

Sa sjednice Upravnog odboraRoditeljski sastanak