JAVNI KONKURS za prijem novih radnika

Oktobar 04, 2022

Na osnovu člana 32. Uredbe sa zakonskom snagom (Sl.list RBiH br.6/02, 8/93 i 13/94) i člana 80 stav 1) alineja b),  a u vezi sa članom 52 Pravila „BH“ Centra za obrazovanje, direktor objavljuje:

JAVNI KONKURS
za pupunu slobodnog radnog mjesta

Više ovdje za INFORMATIČARA

Školski kalendarČestitka povodom Dana državnosti