JAVNI KONKURS za pupunu slobodnih radnih mjesta

Novembar 30, 2018

“BH” CENTAR PREDŠKOLSKA USTANOVA SARAJEVO

“BH” CENTER PRESCHOOL INSTITUTIONS OF SARAJEVO

Na osnovu člana 33 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj 26/08 i 21/09) i člana 28 Pravila BH Centar Predškolska ustanova Sarajevo, objavljujem:

JAVNI KONKURS
za pupunu slobodnih radnih mjesta

R.b

1.

2.

Kadar / uslov

Odgajatelj m/ž

Njegovatelj m/ž

Uslov

a) Završen pedagoški fakultet – smjer predškolski odgoj i obrazovanje Bachelor/VSS ili drugi sličan smjer uz uslov upisa prekvalifikacije/dokvalifikacije

a) Završena medicinska škola – smjer pedijatrijska sestra/tehničar

Broj
izvršilaca

2

2

Prijave se primaju putem e-maila: posao@bhcentar.ba

Konkurs je otvoren do popune slobodne radne pozicije

Broj: 1186/18
Sarajevo, 30.11.2018.

D I R E K T O R

Eldin Ždralović

ČestitkaBožićna čestitka