Jednodnevni izlet

Juni 26, 2019

U sportsko rekreativni centar Ajdinovići kod Olova za djecu od 3 godine i više u pratnji odgajatelja, srijeda 3. juli tekuće godine.

U saradnji sa domaćinima, djeci je obezbjeđena ALL INCLUSIVE usluga a čiji sadržaj možete vidjeti ovdje DNEVNE POSJETE ALL INCLUSIVE

Cijena sa prijevozom je 25,00 KM.

Polazak je u 7:30 sati, a povratak u objekte ustanove do 18:00 sati.

Prijave se primaju do utorka 2.7. do 12:00 sati. Naknadne prijave neće biti moguće.

Sve ostale informacije zainteresovani roditelji mogu dobiti kod kordinatora.

Više o SRCA ovdje
Pozivnica na svečanu priredbuJAVNI KONKURS za prijem novih uposlenika