Poziv za obnovu upisa u novu školsku 2022/23 godinu

Juni 11, 2022

Poštovani roditelji

Ukoliko želite nastaviti korištenje usluga ove ustanove i u narednoj školskoj 2022/23 godini, pozivam Vas da najkasnije do petka 17.6.2022. godine do 18:00 sati, izvršite prijavu vašeg/e djeteta/djece kroz aplikaciju VrtićNet, izbor “Obnova upisa”. Potrebno je da samo unesete jedinstveni matični broj djeteta, a sistem će sam povući ostale podatke. Vaša obaveza je da pregledate iste, eventulano ispravite predhodno unešene, te pošaljete aplikaciju.
Podaci dobiveni obnovom upisa će nam omogućiti izradu plana popunjenosti odgojnih grupa, te raspoloživosti slobodnih mjesta za novu djecu za školsku 2022/23 godinu.
Obzirom na obavezu predškolskih ustanova za korištenje EMIS aplikacije, lični podaci o djeci će biti automatski prenešeni u bazu EMIS Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Molim da trenutno ne koristite aplikaciju za upis nove djece, odnosno gamb “Prvi upis”

S poštovanjem

Eldin Ždralović, direktor

Plivanje za moje zdravlje