Radno vrijeme uprave

Novembar 19, 2019

U skladu sa Odlukom direktora ustanove, radno vrijeme administracije “BH” centra predškolska ustanova Sarajevo je u periodu ponedjeljak – petak u vremenu od 8:30 do 17:00 sati.
Pauza je u vremenu od 11:00 do 11:30 sati.

Posjeta kinuJAVNI KONKURS za prijem novih uposlenika