Rezultati ankete o zadovoljstvu korisnika usluga

Decembar 26, 2019

Centar za poslovnu afirmaciju iz Zenice je objavio rezultate zadovoljstva korisnika načinom i kvalitetom rada u predškolskim ustanovama u BiH pa tako i naše predškolske ustanove.

Svim roditeljima koji su učestvovali u navedenoj anketi se zahvaljujem, te obećavam da ćemo nastaviti sa unaprijeđenjem i poboljšanjem načina i kvalitete rada zajedno sa članovioma Vijeća roditelja, Vijeća radnika, menadžmenta i Upravnog odbora ustanove.

Eldin Ždralović, direktor

JAVNI KONKURS za prijem novih uposlenikaNovogodišnja čestitka i obavijest o neradnim danima