Vijeće roditelja

Septembar 29, 2022

U srijedu 28. septembra tekuće godine održana je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća roditelja BH Centra predškolska ustanova Sarajevo.  U skladu sa Poslovnikom o radu organa ustanove, Vijeće je konstituisano i isto je održalo svoju prvu sjednicu.   

Amila Zukanović je jednoglasno izabrana za predsjednicu  Vijeća roditelja za školsku 2022/23 godinu koja je ujedno i član Uptavnog odbora ustanove ispred roditelja, a za zapisničara je izabrana Esma Botulja-Burza.  

Članovima Vijeća roditelja želimo uspjeha u svom radu.

Sport i tjelesne aktivnosti za djecuEngleski jezik za djecu