Vijeće roditelja

Novembar 16, 2018

U petak 9.novembra tekuće godine održana je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća roditelja BH Centra predškolska ustanova Sarajevo.  Od jedanaest izabranih članova Vijeća, istom je prisustvovalo deset roditelja. U skladu sa Poslovnikom o radu organa ustanove, Vijeće je konstituisano i isto je održalo svoju prvu sjednicu.   

Članovi Vijeća su jednoglasno izabrali Amilu Zukanović za predsjednicu Vjeća roditelja za školsku 2018/19 godinu koja dolazi iz objekta CICIBAN. Za zapisničara je izabran Mesud Hodagić iz objekta SAN. 

Članovima Vjeća roditelja želimo uspjeha u svom radu

Zahvalnica za upis djeceČestitka