Prvi konkurs za upis djece u školsku 2021/22 godinu

Juni 15, 2021

Poštovani roditelj

BH centar predškolska ustanova Sarajevo objavljuje prvi javni konkurs – poziv za upis djece u vrtiće i produženi boravak u školsku 2021/22 godinu u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad i VOGOLINO Vogošća.

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs je otvoren od 15. i traje do 30. juna 2021. godine.

KO MOŽE BITI KORISNIK

U vrtiće se mogu upisati djeca starosti od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.
U produženi boravak (cjelodnevni boravak) se mogu upisati djeca nižih razreda osnovne škole.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić i produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

• djeca koja koriste usluge ustanove u tekućoj školskoj godini,
• djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do 31.8.2022. godine i 
• djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2021/22 godini.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Uz dostavljenu e-aplikaciju, korisnik usluga je obavezan dostaviti i ostalu upisnu dokumentaciju, osim korisnsika usluga koji obnavljaju upis.

Ukoliko je bilo izmjene ličnih podataka ili dokumentacije (lična karta, cips i sl), korisnik usluga koji obnavlja uspis je dužan ažurirati svoje podatke kroz apliaciju VrtićNet te dostaviti kopije istih.

Roditelji koji prvi put upisuju dijete kao i roditelji koji obnavlja upis djeteta, u mjesecu avgustu dostavlja i LJEKARSKO UVJERENJE. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 1.8. tekuće godine, odnosno više od 30 dana od dana polaska djeteta u vrtić ili produženi boravak.

Spiska upisne dokumentacije možete pogledati i preuzeti OVDJE

OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.

UPISNA APLIKACIJA

Za upis nove djece, kao i za obnovu upisa, potrebno je popuniti E-APLIKACIJU

(klikom na sliku idete direktno u aplikaciju)

Prije popunjavanja e-Aplikacije za upis, preporučujemo da preuzmete i pročitate Uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece (pdf dokument), s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste.

U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: podrska@omnitask.ba
Za dodatne informacije u vezi upisa možete nas kontaktirati putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba ili pozivom na broj telefona 033/265-775.

I na kraju, preporučujem da pročitate Informaciju “Kako upisati dijete u predškolsku ustanovu”

Direktor ustanove
Eldin Ždralović

Plivanje za moje zdravljeBajramska čestitka sa obavještenjem