Često postavljena pitanja

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja

Od polaznika

Edukaciju u BH Centru za obrazovanje odraslih može upisati svaka osoba iznad 18 godina
U BH centru za obrazovanje odraslih se može upisati edukacija za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, usavrđavanje, osposobljavanje te edukaciju iz IT tehnologija, stranih jezika i poslovne edukacije
Kvalifikacija označava formalni naziv za rezultate procesa procjene i validacije koji je dobijen onda kada kompletno tijelo odredi da je pojedinac ostvario ishode učenja prema predviđenim standardima. Kvalifikacija je namjenjena licima koja imaju završeno samo osnovno obrazovanje ili su počeli srednjoškolsko obrazovanje ali su ga prekinuli. Kvalifikacija se provoditi kroz četverogodišnji i trogodišnji strukovni program srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnji strukovni program je namijenjen osobama sa najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina života, koji po završenom školovanju žele steči srednju stručnu spremu četvrtog (IV/1) stepen. Isto tako, ovaj program za sticanje srednje stručne je namjenjen i osobama koje imaju završen jedan od razreda srednje škole, nekog zanimanja, a žele nastaviti svoje školovanje za isto ili promijeniti zanimanje. Trogodišnji strukovni programi je namijenjen osobama sa najmanje završenom osnovnom školom i navršenih 18 godina života, koji po završetku školovanja žele steći srednju stručnu spreme/treći (III/1) stepena. Po uspješno završenoj kvalifikaciji, polaznik dobiva svjedodžbu o završenom razredu te svjedodžbu o položenom završnom ili maturskom ispitu.
Prekvalifikacija je obrazovanje koje polazniku koje je već predhodno steklo neko stručno zvanje odnosno zanimanje omogućava da stekne nove kompetencije za obavljanje novog zanimanja ili nove profesionalne djelatnosti. Prekvalifikacija odraslih osoba je namijenjeno osobama sa završenom nekom od srednjih škola, a žele da se prekvalifikuju za neku drugu vrstu školske spreme četvrtog (IV/1) ili trećeg (III/1) stepena. Po uspješno završenoj prekvalifikaciji, polaznik dobiva svjedodžbu o završenom razredu te svjedodžbu o položenom završnom ili maturskom ispitu.
Usavršavanje je oblik obrazovanja nakon zavrđenog inicijalnog obrazovanja koje treba pomoći polazniku da poboljša ili aktuelizira svoja već stečena znanja ili kompetencije te da stekne nove kompetencije u pogledu profesionalnog napredovanja i da s elično i profesionalno usavršava. Po završenom obrazovanju polaznik dobiva Uvjerenje o završenom usavršavanju za vrstu programa koji su pohađao. Sticanjem obrazovanja usavršavanjem ne dobija se srednja stručna sprema.
Osposobljavanje je obrazovanje i osposobljavanje za uključivanje u rad nakon završene osnovne škole, za obavljanje jednostavnih i manje složenih polsova određenog zanimanja. Po završenom obrazovanju polaznik dobiva Uvjerenje o završenom osposobljavanju za vrstu programa koji su pohađao. Sticanjem obrazovanja osposobljavanjem ne dobija se srednja stručna sprema.
Obzirom da je naše obrazovanje usmjereneo prema odraslim osobama od 18 do 99 godina, u skladu sa interesima određene grupe prijavljenih polaznika, organizujemo edukacije u vremenom periodu kad istim najviše odgovara. Edukacija se može realizovati u periodu dana od 8:00 do 22:00 sata.

Od nastavnika

Lahko, dovoljno je da imate želju da postanete dio našeg tima, da ste spremi za androgošku obuku i da želite svoje znanje preniti na druge. Putem emaila info@bhcentar.ba, nam dostavite kadrovski upitnik koji možete preuzeti sa ovog linka: http://www.bhcentar.ba/obrazovanje/wp-content/uploads/2020/02/AKTIVNI-KADROVSKI-UPITNIK.doc
Radni angažman nastavnika je honorarni ili stalnio radni odnos, a što zavisi od intenziteta i obimnosti posla. U svakom slučaju posao može početi honorarno, a za kratko vrijeme ili u nekom kraćem vremenom periodu se isti može promjeniti u stalni radni angažman.

Niste pronašli odgovor?

[contact-form-7 404 "Not Found"]