Naša priča

To je naša monografija vrijedna čitanja.

19
GODINA POSTOJANJA
60
BILO PREDAVAČA
2240
BILO POLAZNIKA
525
BILO EDUKACIJA

“Bolje je znati malo, a temeljno, nego znati mnogo, a površno.”


KO SMO BILI

Prvi oblik organizovanja period 1995 – 2003 

Dana 10.03.1995. godine je rješenjem Višeg suda u Sarajevu osnovano udruženje građana koje je u svom sastavu imao sektor za obrazovanje djece i odraslih pod nazivom Muslimanski obrazovni centar „AN-NUR“ BiH, koji nakon dvije godine rada mjenja naziv u Bošnjački obrazovni centar „AN-NUR“ BiH.  

Drugi oblik organizovanja period 2003-2017 

Bošnjački obrazovni centrar „AN-NUR“ BiH je u periodu do 2003 godine za djecu i odrasle obavljao djelatnosti edukacije iz stranih jezika, gotovo na svim općina Kantona Sarajevo, te u općina Konjic, Jablanica, Visoko, Goražde, Olovo, Kladanj, Travnik i Novi Travnik. 

Obzirom da više nije bilo moguće nastaviti formalno-pravno djelovanje kao udruđenje građana, a i zbog potrebe za iniviranjem rada koja su zahtjevala i znatna finansijska ulaganja za nabavku novih didaktičkih sredstava za odgojno-obrazovni proces u obrazovanju djece i odraslih, naročito iz oblasti stranih jezika i informatike, tražio se adekvatan oblik organozovanja centra.  

S ciljem nastavka kontinuiteta djelatnosti Bošnjačkog obrazovnog centra “AN-NUR“ BiH je zaključen Ugovor kojim je izvršen prijenos prava, obaveza i odgovornosti na novi pravni subjekt koji je nastavio djelatnost udruženja, a prvenstveno njenog edukativnog sektora tj.  Bošnjačkog obrazovnog centra „AN-NUR“ BiH.  

Na osnovu odluke i elaborata o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih, pozitivnih zakonskih propisa, akta o nenadležnosti kantonalnog ministastva za obrazovanje i nauku, Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku daje saglasnost za osnivanje Bošnjačke ustanove „AN-NUR“ BiH, a što je bio osnov u upis ustanove u sudski registar.  

U skladu sa zakonom ustanova je donijela Pravila ustanove, na koje je saglasnost dalo FMON. Pravilima ustanove zadržan je kontinuitet rada udruženja i njene organizacione jedinice Bošnjačkog obrazovnog centra „AN-NUR“ BiH.  

KO SMO DANAS

Treći oblik organizovanja, period od 2017 godine do danas… 

Na osnovu prelaznih odredaba Zakona o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br.40/15), uprava Bošnjačke ustanova „AN-NUR“ BiH je pokrenula aktivnosti na usklađivanje svoje djelatnosti i akata sa odredbama navedenog Zakona. Tom prilikom izvršena je izmjena naziva ustanove u „BH“ Centar za obrazovanje i sjedišta u Mula Mustafe Bašeskije br.6. 

„BH“ centar za obrazovanje je na osnovu predhodne odluke Vlade Kantona Sarajevo, Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te nakom preregistracije kod Općinskog suda u Sarajevu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih,  2018 godine postala “JAVNO PRIZNATI ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODRASLIH” 

Svoju djelatnost „BH“ centar za obrazovanje odraslih realizuje kroz djelatnosti formalnog obrazovanja odraslih i to sticanje srednjoškolog obrazovanja,  dokvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja, te neformalnog obrazovanja odraslih s ciljem unaprijeđenja ključnih kompetencija, željnih znanja i umjeća… 

U skladu sa Odlukom osnivača ponovo je izvršana izmjena adrese sjedišta u ulici Maršala Tita br.6

Upoznajte naš tim

Plugins your themes with even more features.