"AN-NUR" HADŽIĆI

U sastavu sjedišta ustanove, djeluje organizaciona jedinica AN-NUR Hadžići koji se nalazi u vlastitom objektu na adresi 6. mart br.56, općina Hadžići. Isti je rješenjem Ministarstva za  obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo 2002 godine upisan u registar ministastva, te time stekao odobrenje i  uslove za rad.

Prostor objekta AN-NUR čine dvije etaže.

Prizemlje čine:

 • Ulazni hol,
 • Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 3 do 6 godina,
 • Sala za aktivnosti iz specijliziranih programa i za sastanke i aktivnosti sa roditeljima,
 • Sanitarni čvor sa umivaonikom, policama za četkicama sa dvije wc šolje,
 • Kancelarija – ured direktora za rad sa roditeljima, nadležnim organima i trećim licima.

Sprat čine:

 • Pred ulaz sa hodnikom sa gardaroberima i panoima za roditelje,
 • Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 3 do 6 godina,
 • Druga odgojnu sobu sa manjim brojem stolova, stolica, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 0,6 do 3 godine, i jogijima sa posteljinom za spavanje djece,
 • Treća mala soba sa jogijima i posteljinom za spavanje.
 • Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za četkicama, i wc šoljama posebna muška i ženska kabina,
 • Ostava,
 • Kuhinja sa opremom i radnim stolovima.

Ispred objekta se nalazi dvorištre kultivisano ukrasnim grmljem i biljem, a iza objekata se nalazi igralište sa dječijim mobilijarom. Veličina objekta zajdeno sa  igralištem je caa 750 m2.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni i poludnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu, kao i djeca nižih razreda osnovne škole organizirana u produženi boravak.

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
6. mart 56, Hadžići, (Nova privemena adresa je Zlatnih ljiljana 45D)
Telefon: 062/878-908*
Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Elvira Mehić

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775