"CICIBAN" DOBRINJA

CICIBAN je treća organizaciona jedinica BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo koji je počeo s radom školske 2013/14 godine u skladu sa Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u adaptiranom i prilagođenom prostoru za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ulici Hajrudina Šabanije br. 52, općina Novi Grad Sarajevo.

Prostor čine dva objekta, objekt A i objekt B sa po tri etaže.

Objekt A čine tri etaže

Prizemlje čine:

 • Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za roditelje,
 • Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 0,6 mjeseci do 2 godine,
 • Trpezarija sa stolovima i stolicama,
 • Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,
 • Ostava,
 • Sanitarni čvor sa umivaonikom, wc šoljom, tuš kabinom, komodom za presvlačenje,

Sprat čine:

 • Predulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,
 • Druga odgojna soba sa stolovima i stolicama, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta u 6. godini života,
 • Treća odgojna soba sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičkim materijalom i priborom za rad sa djecom od 3 do 6 godina.
 • Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za četkicama, i wc šoljama posebna muška i ženska kabina,

Potkrovlje:

 • Predulaz,
 • Spavaona,
 • Sanitarni prostor..

Objekt B čine tri etaže

Prizemlje čine:

 • Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za roditelje,
 • Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 2 do 3. godine,
 • Trpezarija sa stolovima i stolicama,
 • Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,
 • Ostava,
 • Sanitarni čvor sa umivaonikom, wc šoljom, tuš kabinom, komodom za presvlačenje,

Sprat čine:

 • Predulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,
 • Druga odgojna soba sa stolovima i stolicama, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta u 3. godini života,
 • Treća odgojna soba sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičkim materijalom i priborom za rad sa djecom od 3 do 6 godina.
 • Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za četkicama, i wc šoljama posebna muška i ženska kabina,

Potkrovlje:

 • Predulaz,
 • Odgojno-obrazovna soba za školarce,
 • Sanitarni prostor..

Ispred objekta se nalazi manje dvorište, a sa čeone strane objekta i travnato dvorište.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu.

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
Hajrudina Šabanije br. 52, Sarajevo

Telefon: 033/836-234

Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Šejla Sarajkić i Alma Pecikoza

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775