"CICIBAN" DOBRINJA

CICIBAN je treća organizaciona jedinica BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo koji je počeo s radom školske 2013/14 godine u skladu sa Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u adaptiranom i prilagođenom prostoru za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ulici Akifa Šeremeta do br. 10-a, općina Novi Grad Sarajevo.

Prostor čine tri etaže.

Prizemlje čine:

 • Ulazni hol sa gardaroberima i panoima za roditelje,
 • Jedna odgojnu sobu sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 3 do 6 godina,
 • Trpezarija sa stolovima i stolicama,
 • Kuhinja sa opremom i radnim stolovima,
 • Ostava,
 • Sanitarni čvor sa umivaonikom, policama za četkicama, wc šoljom posebna muška i ženska kabina,
 • Kancelarija – za rad sa roditeljima, nadležnim organima i trećim licima.

Sprat čine:

 • Pred ulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,
 • Jedna odgojnu sobu sa manjim brojem stolova, stolica, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 0,6 do 3 godine,
 • Druga odgojna soba sa stolovima, stolicama, radnim panoima, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičkim materijalom i priborom za rad sa djecom od 2 do 4 godine.
 • Sanitarni čvor sa umivaonicima, policama za četkicama, kadom za pranje djece, komodom za presvlačenje i wc šoljama posebna muška i ženska kabina,

Sprat čine:

 • Pred ulaz u odgojne sobe i sanitarni prostor,
 • Dvije odgojne sobe sa manjim brojem stolova, stolica, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičkim materijalom i priborom za rad sa djecom od 5 i 6 godina.
 • Treća odgojna soba koja služi kao soba za odmor sa manjim brojem namještaja i tv prijemnikom,
 • Tri sobe koje služe kao spavaone sa jogijima i posteljinom za djecu od 3 godine do 6 godina.
 • Dva sanitarna čvora sa wc šoljama i umivaonicima.

Ispred objekta se nalazi manje dvorište, a sa čeone strane objekta i travnato dvorište.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim  standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni i poludnevni boravak kroz u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu, kao i djeca nižih razreda osnovne škole organizirana u produženi boravak.

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
Akifa Šeremeta br. 10 do, Sarajevo

Telefon: 033/543-413*

Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Minela Okan

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775