FAQ

Poštovani roditelji, postavite nam pitanje a mi ćemo odgovoriti u najbrže mogućem roku


Baza pitanja i odgovora

Kako upisati dijete

Upis djeteta u vrtić se vrši putem EMIS sistema Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.  Tek pošto dijete bude na konačnoj rang listi, roditelj/staratelj djeteta dostavlja dostavlja on-line upisnu aplikaciju. Po primitku iste na vašu e-mail adresu će stići potvrda. Nakon par sati ponovo ćete na isti e-mail dobiti obavijest o statusu vaše aplikacije. Ukoliko se upisna aplikacija odobri, telefonskim pozivom ćete biti obavješteni o terminu sastanka u objektu za koji ste aplicirali. na istom ćete dobiti sve informacije o načinu upisu djeteta u ovu predškolsku ustanovu.

Ljekarsko uvjerenje za upis djeteta u predškolsku ustanovu (za vrtić ili produženi boravak) važi jednako bilo dostavljeno iz javne ili privatne poliklinike.

Ljekarsko uvjerenje vrijedi 30 dana do dana upisa

U ustanovi je organizovan samo cjelodnevni boravak djece koji traje od 6:30 do 18:00 sati. Roditelj dovodi dijete u vrtić u period do 8:30, odnosno dijete odlazi iz vrtića od 16:00 sati.

U toku dana dijete ima četri obroka i to doručak u 8:30 sati, prva užina u 10:30 sati, ručak u 12:30  sati i druga užina u 15:30 sati.

U toku dana djeca se ne primaju u vrtić, odnosno ne odlaze iz vrtića u vremenu planiranom za doručak od 8:30 do 9:00 sati i vremenu planiranom za ručak od 12:00 do 13:00 sati.

Po zaključenju ugovora o pružanju usluga boravka, na vaš korisnički račun aplikacije VrtićNet, će stići e-Račun za cijeli ugovoreni period boravka djeteta u vrtiću. Roditelj plaća mjesečni iznos u skladu sa Odlukom o cijenama usluga za tekući mjesec i to najkasnije do 15. u mjesecu za tekući mjesec, a tolerancija kašnjenja je do kraja tekućeg mjeseca. U aplikaciji VrtićNet roditelj ima mogućnost praćenja svojih zaduženja i uplata kroz analitičku karticu.
Više informacija oko načina plaćanja se  može naći na linku >>>