"SAN" STARI GRAD

SAN je druga organizaciona jedinica BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo koji je počeo s radom školske 2012/13 godine u skladu sa Rješenjem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u adaptiranom i prilagođenom prostoru za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u ulici Budžak br. 11, općina Novi Grad Sarajevo.

Od 25.12.2023.godine, vrtić je preselio u novem ljepše i veće prostorije na adresi Bentbaša 1A

Prostor se prostore na dvije etaže.

Prizemlje čine:

  • Pred ulaz sa hodnikom i gardaroberima,
  • Radni info pult za roditelje,
  • Odgojna sa manjim brojem stolova, stolicama, tv prijemnikom, krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 6.mjeseci do 3 godine života,
  • Sanitarni čvor sa umivaonicima, tuš kabinom i wc školjkom

Sprat čine:

  • Dvije odgojne sobe sa stolovima, stolicama, radnim panoima tv prijemnicima krupnom didaktikom, igračkama i didaktičim materijalom i priborom za rad sa djecom uzrasta od 4. do 7. godina života,
  • Sanitari čvorovi sa muškim i ženskim kabinama i wc školjkama i umivaonicima,
  • Sobe za odmor i spavaonice,
  • Kuhinja,
  • Trpezarja.

Ispred objekta se nalazi manje dvorište sa parking prostorom i zelenom površinom s ukrasnim biljem. Uz objekt se nalazi javno igralište.

Hrana se priprema u objektu ustanove u kuhinji opremljenim odgovarajućim standardima.

Boravak djece je organiziran kroz cjelodnevni boravak u vremenu od 6:30 do 18:00 sati od ponedjeljka do petka.

Korisnici usluga su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu.

Pored cjelovitog razvojnog programa, u skladu sa interesima i željama roditelja u objektu se realiziraju specijalizirani programi iz engleskog jezika i sporta sa tjelesnim aktivnostima, u zimskom periodu na olimpijskoj planini program skijanja sa sankanjem, a tokom ljetnog perioda i plivanje, a sve prilagođeno uzrastu i dobi djeteta.

U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u objektu ustanove se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu

Redovan upis djece se obavlja u mjesecu avgustu, a ukoliko postoje slobodni kapaciteti i tokom cijele školske godine do popune istih.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 033/265-775 ili putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba.

Kontakt:
Bentbaša br. 1A, Sarajevo

Telefon: *

Radno vrijeme 6:30 – 18:00
Koordinator: Vildana Delibašić

*U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu, objekat se može telefonskim putem kontaktirati u periodu od 13:30 do 14:30 sati. U ostalom vremenu kontaktirati Uprava na broj 033/265-775