Pravni akti

Akti predškolske ustanove

Kalendar sa planom i programom rada za školsku 2022/23 godinu

Osiguranje djece

  Polica

  Uvjeti osiguranje od nezgode
  Anex 1 Uvjeta Nezgode izmjene
  Dopunski uvjeti za osiguranje djeca

AKTUELNE OBJAVE
IZDVOJENO

Kontaktirajte nas

Ako postoji nešto što
želimo promijeniti kod djeteta,
trebamo prvo vidjeti nije li to nešto
što bi možda bolje trebalo promijeniti
u nama samima.

033 / 428-365
KONTAKT