Obavijest u vezi sufinansiranja boravka djece u predškolskoj ustanovi

16 Juna, 2020

Poštovani korisnici subvencija

Obzirom da Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS u svom dopisu br. 11/03-34-20852/20 od 16.06.2020. godine nije dao jasne upute oko nastavka programa sufinansiranja roditelja čija djeca koriste usluge predškolskih ustanova za školsku 2020/21 godinu, (djeca sa liste čekanja) pozivam vas da aplicirate na javni poziv koji je objavila javna ustanova kako ne bi došli u situaciju da izgubite navedeno pravo za nerednu školsku godinu. 

Normalizacija radaKonkurs za upis djece u novu školsku 2020/21godinu