Stav Vijeća roditelja

24 Januara, 2023

Stav Vijeća roditelja BH centra Predškolske ustanove Sarajevo o prijavi N.N. osobe (anonimni korisnik usluga) Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za, citira se, : “jelovnik koji nije pristupačan djeci od 1. do 5. godina jer je svaki dan u ishrani uvrštena “slatka ishrana” koja je puna šećera, a rijetko je uvršteno voće”.

Poštovani, Vijeće roditelja naše predškolske ustanove smatra da Ustanova poštuje i pridržava se Pravilnika o ishrani djece osnovnih i srednjih škola kao i predškolskim ustanova koji se počeo primjenjivati u našem Kantonu nakon objave u Sužbenim novinama 2018. god. 
Smatramo potpuno neumjesno i bespotrebno da se uključujemo i diskutujemo o ishrani naše djece koja se u periodu boravka u vrtiću hrane prema ovom Pravilniku koji su izrađivali stručnjaci za ishranu i potrebe djece predškolske i školske dobi.
Smatramo da je potrebno poštivati Zakonske i Podzakonske akte u radu sa našom djecom u svim oblicima rada, a kako je naša Ustanova registrovana Zakonski i pri Ministarstvu za odgoj i obrazovanje tako nemamo sumnje da iste postujete.
Želje i ambicije roditelja su individualne i ne može se institucionalni odgoji obrazovanje u predškolskog Ustanovi prilagođavati istim.

Srdačan pozdrav Vijeće roditelja 

Obavještenje iz Ministarstva za odgoj i obrazovanjeDjeca na skijanju