Vijeće roditelja

06 Novembra, 2019

U srijedu 6. novembra tekuće godine održana je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća roditelja BH Centra predškolska ustanova Sarajevo.  Od trinaest članova Vijeća, istom je prisustvovalo deset roditelja. U skladu sa Poslovnikom o radu organa ustanove, Vijeće je konstituisano i isto je održalo svoju prvu sjednicu.   

Članovi Vijeća su jednoglasno izabrali Almira Sijerčića za predsjednika Vjeća roditelja za školsku 2019/209 godinu koji dolazi iz objekta SAN. Za podpredsjednicu Vijeća i člana Upravnog odbora ispred Vijeća roditelja je izabrana Lea Letić koja dolazi iz objekta CICIBAN. Za zapisničara je izabrana Emina Selimović koja dolazi iz objekta AN-NUR.
U skladu sa zaključkom u Vijeće roditelja predškolskih ustanova Kantona Sarajevo idu predsjednik i podpredsjednica Vijeća roditelja BH Centra predškolska ustanova Sarajevo.  

Članovima Vjeća roditelja želimo uspjeha u svom radu.

JAVNI KONKURS za prijem novih uposlenikaPosjeta kinu