Javni poziv za upis djece u školsku 2022/23 godinu

August 04, 2022

Poštovani roditelj

BH centar predškolska ustanova Sarajevo objavljuje Javni poziv za upis djece u vrtiće i produženi boravak u školsku 2022/23 godinu u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad i VOGOLINO Vogošća.

TRAJANJE JAVNOG POZIVA

javni poziv za upis u vrtiće objavljuje Ministastvo za odgoj i obrazovanje Ksntona Sarajevo (u daljem tekstu: Monistastvo).

Javni poziv za upis djece u produženi – cjelodneni boravak traje od 4. do 28. avgusta 2022. godine.

KO MOŽE BITI KORISNIK

U vrtiće se mogu upisati djeca starosti od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu u skladu sa kriterijima koje odredi Ministastvo.
U produženi – cjelodnevni boravak se mogu upisati djeca nižih razreda osnovne škole.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić i produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

• djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do 31.8.2023. godine i 
• djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2021/22 godini.

UPISNA DOKUMENTACIJA

Djeca vrtićkog uzrasta dostavlju upisnu aplikaciju kroz EMIS sistem Ministastva, dok ostala djeca za produženi – cjelodnevni boravak prijavu dostavljaju kroz e-aplikaciju VrtićNeta. Uz prijavu dostavlja se i ostala upisnu dokumentaciju, osim korisnsika usluga koji obnavljaju upis.

Ukoliko je bilo izmjene ličnih podataka ili dokumentacije (lična karta, cips i sl), korisnik usluga koji obnavlja uspis je dužan ažurirati svoje podatke kroz apliaciju VrtićNet te dostaviti kopije istih.

Roditelji koji prvi put upisuju dijete kao i roditelji koji obnavlja upis djeteta, u mjesecu avgustu dostavlja i LJEKARSKO UVJERENJE. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od 1.8. tekuće godine, odnosno više od 30 dana od dana polaska djeteta u vrtić ili produženi boravak.

Spiska upisne dokumentacije možete pogledati i preuzeti OVDJE

OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.

UPISNA APLIKACIJA

Za upis djece u vrtiće potrebno je koristiti EMIS aplikacju kojoj možete pristupi ukoliko kliknete na sliku ispod

Za upis djece u produženi – cjelodnevni boravak, kao i za obnovu upisa, potrebno je koristiti E-APLIKACIJU VRTIĆNETA a kojoj pristupate ukoliko kliknete na sliku ispod

Prije popunjavanja e-Aplikacije VrtićNet, preporučujemo da preuzmete i pročitate Uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece (pdf dokument), s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste.

U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, molimo kontaktirajte nas putem e-maila: podrska@omnitask.ba
Za dodatne informacije u vezi upisa možete nas kontaktirati putem e-maila: vrtic@bhcentar.ba ili pozivom na broj telefona 033/265-775.

I na kraju, preporučujem da pročitate Informaciju “Kako upisati dijete u predškolsku ustanovu”

Direktor ustanove
Eldin Ždralović

Čestitka za novu 1444. hidžretsku godinu